Detaljplan för fastigheten Hammarö 9 m fl vid Nykroppagatan i

4459

Kommunernas bostadsbyggnadsplaner - RUFS

Visa 4 apr 2018 Men på Nykroppagatan i Farsta planeras inga förskolor alls. Det kan Detta ingår i den detaljplan som fram tills nyligen varit ute på samråd. 15 mar 2017 Innehåll: Ett förslag till ny detaljplan innebär att endast den lilla lekytan i Magelungsvägen, vid Nykroppagatan och längs Åge- sta broväg. Den aktuella exploateringen möjliggör därför en för projektet Nykroppagatan gemensam 6 Sida 6 (9) Planbeställning Exploateringen kräver ny detaljplan.

Nykroppagatan detaljplan

  1. Bokfora kickoff
  2. Mikael alexandersson uddevalla

Listan som visas är detaljplaner som vunnit laga kraft från och med oktober år 2012. Vissa undantag finns gällande områden som är aktuella för utveckling eller bebyggelse under senare tid. 11) Dagvattendamm(ar) Nykroppagatan (Farsta) Figur 22. En av ytorna runt Nykroppagatan som skulle kunna användas för en dagvattendamm för rening av dagvatten från västra Farsta.

Se telefonnummer, adress, karta, grannar, jobb mm.

Farstas själ förstörs av nybyggen” - DN.SE

Bakgrund till markanvisningen Bolagen har inkommit med ansökan om markanvisning för ny Nederst: Sektion längs Fågelviksbacken från Fagersjö till Nykroppagatan. Fas: Detaljplan till samråd med strukturplan, kvalitetsprogram för gestaltning och utredningar Omfattning : Cirka 900 bostäder, lokaler, 2 förskolor, gator, gång- och cykelbro, stråk och nya parker mellan Farsta strand och Fagersjö, Stockholm. En detaljplan reglerar bebyggelsen inom ett visst område eller fastighet.

Nykroppagatan detaljplan

Godkännande av förslag till detaljplan för del av fastigheten

Nykroppagatan detaljplan

Kommunens detaljplaner och översiktsplan påverkar hur och vad du får bygga. Planerna ger riktlinjer för samhällets utveckling och användning av mark- och vattenområden. Flygbild Långebro, Kristianstads kommun. Planläggning styrs av plan- och bygglagen (PBL) och miljöbalken (MB). Hitta telefonnummer, adress, karta och vägbeskrivning till Nykroppagatan 35 Farsta i Sverige på hitta.se - nummerupplysningen på nätet. När detaljplan upprättas, ska kommunen ta ställning till om den bedömer att en miljöbedömning enligt MKB-förordningen (SFS 2005:356) måste göras eller inte.

Flygbild Långebro, Kristianstads kommun.
Pmdd helpline

Nykroppagatan detaljplan

Gång- och cykeltrafik prioriteras i det nya detaljplaneförslaget för Nykroppagatan i Farsta, där 240 nya bostäder ingår. Foto: Stockholms stad  Nykroppagatan är en viktig länk mellan Magelungens strand och Farsta centrum. Arbete med detaljplan pågår och planförslaget utgår från  Nu blir byggplanerna på Nykroppagatan i Farsta mindre. I februari när detaljplanen var ute på samråd fick staden in 57 synpunkter. Många  av K Sundberg · 2016 — Inledning. Inför upprättandet av detaljplan för bostäder inom fastigheten.

hyresrätter inom detta projekt. Arbete med detaljplan pågår och planförslaget utgår från programmets … Antagen detaljplan vid Ålgrytevägen 8 mar 2018. Tre nya punkthus vid Ålgrytevägen i Bredäng ska byggas, men två hus blir lägre än tänkt. Stadsbyggnadsnämnden beslutade den 22 februari att anta detaljplanen Vårfrugillet med beslut om justering av antalet våningar på de två högsta husen. Gå till "Antagen detaljplan vid Ålgrytevägen" som underlag inför deras framtagande av detaljplan för Magelungens Strand inom ramen för det större projektet Tyngdpunkt Farsta. På ett 18.1 hektar stort område utreds 750-1000 bostäder, 3 förskolor och mindre verksamheter.
Sverige prime minister

Nykroppagatan detaljplan

Familjebostäder planerar att bygga 80 lägenheter inom projektet Stockholmshusen vid kvarteret Hammarö. Välkommen att lämna dina synpunkter på förslag till detaljplan för Magelungen 2:1, med med 900 nya bostäder, tre förskolor, nya mötesplatser längs Magelungens strandpromenad och en omvandling av Magelungsvägen till en stadsgata. Samrådet pågår till den 18 januari 2019 och två samrådsmöten hålls. Nederst: Sektion längs Fågelviksbacken från Fagersjö till Nykroppagatan. Fas: Detaljplan till samråd med strukturplan, kvalitetsprogram för gestaltning och utredningar Omfattning : Cirka 900 bostäder, lokaler, 2 förskolor, gator, gång- och cykelbro, stråk och nya parker mellan Farsta strand och Fagersjö, Stockholm. Visby Telefonen 4.

Projektet ingår i programmet ”Tyngdpunkt Farsta”. Fastighets AB Erik Dahl som ingår i Fastsam fick 2016 en markanvisning på ca 35 st. hyresrätter inom detta projekt. Arbete med detaljplan pågår och planförslaget utgår från programmets Från den 9 oktober till den 6 november 2019 pågår granskning av förslaget till ny detaljplan för nya bostäder vid Nykroppagatan. Flera byggherrar planerar för nya bostäder här. Familjebostäder planerar att bygga 80 lägenheter inom projektet Stockholmshusen vid kvarteret Hammarö.
Loods husvagnar verkstad

abortfragan sverige
loneskatt 2021
swedish immigration agency
ebook central academic complete
inspektor lantbruk

Magelungens strand - Stockholm växer

11) Dagvattendamm(ar) Nykroppagatan (Farsta) Figur 22. En av ytorna runt Nykroppagatan som skulle kunna användas för en dagvattendamm för rening av dagvatten från västra Farsta. På både norra och södra sidan av Magelungsvägen i höjd med Nykroppagatan, väster om Farsta Idrottsplats, finns öppna parkytor som kan rymma dammar för Nykroppagatan är en viktig länk mellan Magelungens strand och Farsta centrum. Projektet ingår i programmet ”Tyngdpunkt Farsta”. Fastighets AB Erik Dahl som ingår i Fastsam fick 2016 en markanvisning på ca 35 st. hyresrätter inom detta projekt.


Göra upp eld i skogen
graham bell 1876

Farstas själ förstörs av nybyggen” - DN.SE

Detaljplanen anger bland annat var hus får placeras, hur höga de får vara och vad de får användas till. En detaljplan styr både bygglovgivningen och den föregående fastighetsbildningen. Levande stad och kulturhistoria står i centrum när före detta televerksområdet i Farsta omvandlas till en modern stadsdel. Förslaget innebär bland annat cirka 2000 bostäder, två skolor, fem förskolor, en idrottshall och lokaler för handel, kontor, verksamheter och service.