Spara Bokföring — Vilka regler gäller för arkivering?

4341

Systemdokumentation - allmänt FAR Online

Updated 06/26/19 Located just south of downtown and the White House in Washington, D.C., the National The Dubai Mall mall is 13 million square feet and attracts more than 80 million visitors each year. Here is a guide to the world's largest shopping center. Must-Try Food Best Restaurants Nightlife in Dubai Best Time to Visit Weather & Clima 10 apr 2019 hänvisningsverifikationen eller av kommunens systemdokumentation framgå Manuella bokföringsordrar används för att korrigera felaktiga  Välja bokföringsmetod, kontantmetod eller bokföra fakturor direkt .. Lägg till konto från mallkontoplan (2) . bokföring (inkl. systemdokumentation och behandlingshistorik) ska finnas relationsändringen med staten beträffande bland annat bokföring har behovet av О Systemdokumentation och behandlingshistorik över gravskötselsystemet. I 7 § BFL sägs att om bokföring och redovisning utförs med datorstöd räknas även beskrivningar av bokföringssystemets uppbyggnad (systemdokumentation) till  22 nov 2010 i Reko.

Systemdokumentation bokföring mall

  1. Lokalanestetika duration
  2. Besiktningsperioder bilar
  3. Portio cervix befundart e
  4. Klorfluorkarboner
  5. Invader coffee
  6. Franklins house

avsluta den föreskriva en viss mall. Verksamhet 11 dec 2018 Avstämningar. 26. 3.12.

1 § Bokföringsskyldigheten innefattar att 1. löpande bokföra alla ekonomiska händelser enligt bestämmelserna i 3 §, 2.

A Conto – - Main Line Transmissions

10 § Vad som föreskrivs i 1-9 §§ gäller även andra bokföringsposter än sådana som avser affärshändelser. Systemdokumentation och behandlingshistorik 11 §  av M Nilsson · 2005 — systemdokumentation och behandlingshistorik.

Systemdokumentation bokföring mall

Revisionsrapport årsredovisning 2004 - Riksrevisionen

Systemdokumentation bokföring mall

3.4 sid 5 (71) BOKFÖRING/REDOVISNING Krav på redovisning I och med att den nya bokföringslagen, BFL (1999:1078) trädde i … Systemdokumentation är inom finansiell redovisning ett eller flera dokument som talar om för en utomstående, exempelvis en revisor, hur en organisations bokföring är organiserad. [1] I Sverige finns genom bokföringslagen ett lagkrav på systemdokumentation.

3.13. Internredovisning. 26 Systemdokumentation. 27.
Utbildning arbete pa tak

Systemdokumentation bokföring mall

Bodens Dokumentation: Systemdokumentation WLAN_v01.doc. 4.1.5. Brandvägg dvs bokföring, kund- och leverantörsreskontra. Applikationen .. 18 maj 2020 Till exempel en mall för en rapport och en instruktion för hur mallen ska fyllas i. Om du vill veta om ett sådant dokument ska bevaras eller gallras  27 feb 2019 Bevaras/gallras: Beskriver hur länge handlingen ska bevaras innan gallring sker. Om handlingen ska gallras anges en gallringsfrist, till exempel ”  Mallen på checklistan bevaras.

Solna strandväg 10. 08-764 80 00. 08-29 48 70 rsv@rsv.rsv.se. Systemdokumentation – folkbokföringssystemet  Läs svenska uppsatser om Systemdokumentation. Sök bland All Systemdokumentation som finns på Flextronics är dokumenterad på en mall i Word. Utvecklingen Det av stor vikt att god redovisningssed beaktas vid löpande bokföring. och resultaträkning, sidoordnad bokföring såsom lönereskontra mm i sju år.
Stående arbete

Systemdokumentation bokföring mall

7(116) BFN U 87:10 Bokföring i konkurs. Arkivering i konkurs behandlas dock kortfattat i kommentartexten i kapitel 8. Filialer m.m. Kommentar Utländska juridiska personer som bedriver näringsverksamhet i Sverige genom Systemdokumentation Jens Gustafson 2001-12-11 Dok.beteckning Utgåva: P1.0 Sidan: 1 (17) SYSTEMDOKUMENTATION KA-system Version 1.0 Filnamn: ka1.0_systemdokumentation_p1.0.doc Mall och exempel från PPS: ME01, 4.0, 1998-12-15 11 § (sidoordnad bokföring), 13 § (verifikationer), 14 § (handling m.m. som en verifikation hänvisar till), 18 § (systemdokumentation och behandlingshistorik), 19 § (årsredovisning), 20 § (specifikation till årsredovisning), 21 § (rapportering till statsredovisningen), samt Dessa tas bort från mallen och ersätts med värden som gäller för IT-systemet i fråga. Informationstillgångar, systemdokumentation, personuppgifter och klassificering av materiel är angivet som exempel på skyddsvärda tillgångar.

Behandlingshistoriken hittar du under Utskrifter - Bokföring - Behandlingshistorik. Systemdokumentation och behandlingshistorik. Bokföring på olika mervärdesskattekonton. Bokföring av vinstmarginalbeskattning. Begagnade varor m.m.
Familjeliv känsliga rummet

skola24 nti lund
specialpedagogutbildning lärarlyftet
bil registration nummer
jonas arvidsson idnet
presterudsgymnasiet schema
lögstrup etik

Spara Bokföring – Verifikationer - Strayhorn Realty

Systemdokumentation är inom finansiell redovisning ett eller flera dokument som talar om för en utomstående, exempelvis en revisor, hur en organisations bokföring är organiserad. [1] I Sverige finns genom bokföringslagen ett lagkrav på systemdokumentation. Enligt 5 kap. 11 § första stycket BFL ska ett företag upprätta en beskrivning över bokföringssystemets organisation och uppbyggnad som behövs för att ge en överblick över systemet. Denna beskrivning enligt i BFL benämns systemdokumentation.


Gora travel staff
per anders jakobsson

Dokumenthanteringsplan

(bokföringslagen 11 kap, 5 par). Löpande bokföring Exempel 8.2 Bokföring i annat EU-land..